kontaktní formulář

PROFIL


 

Společnost ATELIER STA s.r.o. se zabývá s projekční a inženýrskou činností v oblasti technického zařízení budov v následujících profesích:

  • Vytápění
  • Vzduchotechnika
  • Klimatizace a chlazení
  • Rozvody technických plynů
  • Průkaz energetické náročnosti budov dle vyhl. č. 148/2007 Sb a zákona č. 318/2012 Sb.
  • Kontroly klimatizačních systémů  vyhl. č.277/2007 Sb.

Společnost zajišťuje kompletní projektovou dokumentaci ve všech stupních od návrhu – studie stavby, dokumentace k územnímu řízení přes dokumentaci ke stavebnímu povolení, dokumentaci pro provedení stavby vč. zajištění položkového rozpočtu až po sestavení tendrové dokumentace, autorský dozor, dokumentaci skutečného provedení, posouzení apod.